Page 4 - Minibladet 17 2023
P. 4

  Underholdning på Åstruplund Onsdag den 3. maj kl. 14.00
Underholdning medgens Hans Verner og Mo
Hans Verner, som har været med til at starte »Idræt om Dagen« i Glejbjerg vil, sammen med Mogens, underholde med spillemandsmusik, sang, fælles- sang og fortællinger.
Hans Verner er synshandicappet og spiller stadig i »Revl og Krat«.
Pris 50 kr.
Bestyrelsen, Åstruplunds Venner
 Sudoku - mellemlet/-svær
 7
8
2
5
1
9
2
6
6
2
9
8
5
7
3
9
1
4
6
8
7
6
9
1
8
3
5
4
3
4
7
1
                       Har du husket sommerdækkene?
 Læs også Minibladet på glejbjerg.dk
 Tryk: Minibladet, 60 86 90 37

   1   2   3   4