Page 4 - Minibladet 33 2023
P. 4

 !"#$%
      !"#$%&'!()'*+',++-'./0-#'#1/%#/0-'' *+'21/03#4'/5'678-#3-%'9:9;<'
&'%()*+&)+,%(-.,('%)-/,,%(011%(1+22%3(2%'(0()0')3%(4$%5(678( 94)0&'(9:;(<+,(=%,%)(>0',.$?(
;#+.12%)3%,(@04A( :BC:(-0.(D%,(E",%&)%&( F,"',?(7G%,)( !,")(E*.,%1.))%( E*.,%1.))%&(;,+&=H##.&'( !"#$%&'(%)*+,,-*+%
   GSF fodbold på Glejbjerg Stadion
Torsdag den 17. august kl. 18.00
U10 drenge 5M – Rødding U10 drenge 5M – Tarp B Der spilles på 2 baner
Søndag den 20. august kl. 10.00
U8/U9 Pige stævne 3M
Deltagende klubber: Filskov og Spangsbjerg
Søndag den 20. august kl. 10.00
U6 stævne 3M
Deltagende klubber:
Vejen SF, Askov/M., Brørup GF,
Mandag den 21. august kl. 19.15
Kvinder C2 7M – Fynslund B
Onsdag den 23. august kl. 18.00
U12/U13 Pige stævne 5M
Deltagende klubber: Hovborg/Lindknud FA og Brørup
Torsdag den 24. august kl. 18.00
U11 drenge 5M – Sædding/G IF
Torsdag den 24. august kl. 18.30
U15 Piger C2 – Fanø B
Mandag den 28. august
fra kl. 17.00-19.30
DBUs Pigeraket lander igen på Glej- bjerg Stadion.
Pigeraketten er for aldersgruppen 5-11 år.
Det er gratis at deltage.
Se mere på GSF Facebook
Boldsponsor:
Tømrermester Kim Fyhn ApS 6753 Agerbæk
Boldsponsor:
Murerfirmaet Claus Olsen ApS Starup, 7200 Grindsted
Hovedsponsor:
Glejbjerg Sportsforening
    Tryk: Mini-Tryk, 60 86 90 37
 Få Minibladet på mail hver uge
Send en mail til minibladet6752@gmail.com for at komme på listen.
Så kom høsten endelig igang efter al den regn - nu er alle spændt på resultatet !
Foto: Heine Fricke   1   2   3   4